Piątek, 3 grudnia 2021
Imieniny: Franicszka, Ksawerego

licznik odwiedzin: 2459146

Czas na staż

zzczas_na_sta__

CZAS NA STAŻ - regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych
w niemieckich przedsiębiorstwach

Nasza szkoła została wytypowana, do udziału w projekcie ponadnarodowym "CZAS NA STAŻ - regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach".
Zostaliśmy rekomendowani do udziału w projekcie rozwojowym w wyniku badań i analiz rynku pracy i edukacji zawodowej prowadzonych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Udział naszej szkoły w projekcie jest wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń z pozostałymi szkołami wytypowanymi do udziału w projekcie oraz partnerami niemieckimi w zakresie rozwoju Dualnego Systemu Kształcenia oraz przygotowania Programu Rozwojowego Szkoły.

W ramach programu odbędzie się WYJAZD STUDYJNY DO NIEMIEC dla nauczycieli w zakresie Dobrych Praktyk Dualnego Systemu Kształcenia ( Niemcy, Götz - Potsdam, marzec 2014 r.)

W dalszym etapie projektu Szkolny Zespół, po udziale w szkoleniu wyjazdowym, wytypuje 10 uczniów z naszej szkoły z branży mechanicznej do udziału w projekcie:

  • SZKOLENIA DLA 10 UCZNIÓW w wymiarze 32 godzin, przygotowujące do staży zawodowych z zakresu Dualnego Systemu Kształcenia, Rozwoju Kariery oraz nauki języka niemieckiego w zakresie stażu.
  • STAŻE ZAWODOWE dla 10 uczniów: staż zagraniczny w Niemczech - wyjazd w grupie szkolnej z tłumaczem ( Niemcy, Götz - Potsdam, lipiec 2014 r. ), staż w podlaskich firmach ( Polska, Grajewo, Szczuczyn, lipiec-sierpień 2014 r. ), wraz z wypłatą stypendium.

Wyjazd studyjny do Niemiec w ramach projektu "CZAS NA STAŻ"

 W dniach 18 – 21 marca 2014 roku grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Niemiec w ramach projektu "Czas na Staż". Projekt  jest  kierowany  do  wybranych  szkół  zawodowych  w  województwie  podlaskim  kształcących  w branżach kluczowych dla rozwoju regionu, a celem jest przygotowanie szkół do kształcenia w Dualnym Systemie Kształcenia we współpracy z podlaskim i niemieckim rzemiosłem. W ramach projektu uczniowie odbędą tygodniowy staż w Niemczech i trzytygodniowe staże w zakładach woj. podlaskiego.
Praktyki w Niemczech w ramach projektu "Czas na staż"

W dniach 13 – 18 lipca 2014 roku grupa dziesięciu uczniów  z technikum odbyła praktyki w Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz. Oprócz zdobywania wiedzy zawodowej uczniowie zwiedzali również Berlin i Poczdam. Praktyki odbyły się w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „CZAS NA STAŻ – regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach”. Druga część praktyk odbywa się w podlaskich przedsiębiorstwach. 


Staże w podlaskich firmach

Miejsca odbywania staży przez uczniów Zespołu Szkół w Szczuczynie:

  • Z.U.H. Polmozbyt Grajewo,
  • P.H.U. Diagnostyk Grajewo,
  • AutoMarex P.H.U. Szczuczyn,
  • Bielmot Szczuczyn


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl