Piątek, 3 grudnia 2021
Imieniny: Franicszka, Ksawerego

licznik odwiedzin: 2459155

Szkoła kwalifikacji

zzwsap

Projekt realizowany jest wspólnie z WSAP w Białymstoku. Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

Wskazane powyżej założenia zostaną osiągnięte poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych, zarówno w obszarach przedmiotów humanistycznych jak i ścisłych, eliminując deficyty edukacyjne i umożliwiając uczniom lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych.
Cykl zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego uwzględnia potrzebę wczesnego kształtowania umiejętności rozumienia mechanizmów rynku pracy, ułatwi uczniom podjęcie decyzji odnośnie przyszłej ścieżki zawodowej, a najzdolniejszym zagwarantuje nabycie praktycznych umiejętności podczas prac stażowych.
W ramach Projektu zostanie również zakupiony sprzęt do pracowni szkolnych,   umożliwiający pracę z uczniem w oparciu o najnowocześniejsze materiały dydaktyczne.
Projekt „Szkoła Kwalifikacji“ kompleksowo odpowiada na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne szkoły i uczniów, uwzględniając lokalne warunki rynku pracy.

Staże oraz indywidualne doradztwo zawodowe

W okresie wakacyjnym 07.2014 – 08.2014 realizowane są:
- staże „Mobilność młodych”,
- indywidualne doradztwo zawodowe.

Miejsca odbywania staży przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Szczuczynie:

  • Zakrem Sp. z o.o.
  • Bank Spółdzielczy w Szczuczynie
  • Bank Spółdzielczy w Szczuczynie o/Grajewo
  • Bank Spółdzielczy w Szczuczynie o/Wąsosz
  • Urząd Miejski w Szczuczynie

Zajęcia w ośrodku akademickim 2014

W dniu 4 grudnia  młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie odbyła 8-godzinne dodatkowe pozalekcyjne zajęcia w ośrodku akademickim „Kompetentni przez wiedzę i praktykę” z języka angielskiego oraz przedsiębiorczości. WSAP Białystok 2015

W piątek 13 marca odbył się kolejny cykl 8-godzinnych dodatkowych pozalekcyjnych zajęć w ośrodku akademickim „Kompetentni przez wiedzę i praktykę”. Młodzież z Liceum ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, w ramach projektu „Szkoła Kwalifikacji” brała udział w zajęciach z języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.

Uczestnicy dziękują wykładowcom za ciekawe zajęcia.Wyjazd do Trójmiasta 2015

W dniach 17-19 maja uczniowie z klasy II i III LO uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej w ramach projektu realizowanego wspólnie z WSAP w Białymstoku. W czasie wyjazdu uczniowie zwiedzali Sopot, Gdynię, Gdańsk, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku.

Więcej informacji o projekcie – http://www.wsap.edu.pl/wsap/w/o-projekcie-5,zakladka/


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl