Piątek, 3 grudnia 2021
Imieniny: Franicszka, Ksawerego

licznik odwiedzin: 2459163

Mobilny mechanik na rynku europejskim

Raport z realizacji projektu

Dokument z rozszerzeniem .doc do pobrania - Raport z realizacji projektuZZW

Staże zawodowe w Czechach - Praga

W roku szkolnym 2016 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Mobilny mechanik na rynku europejskim" w ramach programu "POWER".

Główne cele projektu:

- wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenie szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami,

- zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników (język angielski, język czeski),

- zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru kształcenia w Technikum w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,

- nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w międzynarodowym środowisku pracy,

- zwiększenie świadomości konieczności dalszego kształcenia i rozwoju.

Projekt obejmuje wyjazdy dwóch grup na 3-tygodniowe wyjazdy stażowe. 
Uczestnikami staży będą uczniowie ze specjalności – technik pojazdów samochodowych

I grupa (17 uczniów i 2 nauczycieli) odbędzie staż w okresie: 19.04.2016 – 06.05.2016

II grupa (17 uczniów i 2 nauczycieli) odbędzie staż w okresie: 20.09.2016 – 07.10.2016

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biurze Projektu mieszczącego się w szkole.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail erasmus.szczuczyn@interia.eu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

Komisja rekrutacyjna 

W dniu 01 marca 2016 roku odbyło się spotkanie informacyjne

oraz przygotowanie kulturowe


Spotkanie z koordynatorem 18 marca 2016 r.
Spotkanie informacyjne w dniu 6 kwietnia

W dniu 06 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu 
Mobilny mechanik na rynku europejskim

Przydatne informacje 

Wyjazd pierwszej grupy na staż do Czech

W dniu 18 kwietnia o godzinie 100 pierwsza grupa 17 uczniów naszej szkoły wyruszyła na staże zawodowe do Czech w ramach projektu "Mobilny mechanik na rynku europejskim" z programu "POWER". Opiekunowie grupy: pan Krzysztof Jabłoński i pan Łukasz Kowalski.

Program stażu: (19.04.2016 – 06.05.2016)

Grupa I – 8 uczniów + nauczyciel
Miejsce stażu : Střední škola technická Zelený Pruh (SŠT) - serwis samochodowy Vrbova 

Grupa II  - 9 uczniów + nauczyciel
Miejsce stażu: serwis samochodowy Střední průmyslová škola dopravní (SPŠ) - Plzeňská

Staż - Czechy w obiektywie

Spotkanie informacyjne w dniu 13 września

W dniu 13.09.2016 roku odbyło się kolejne spotkanie koordynatora z uczniami wyjeżdżającymi na praktyki zawodowe do Pragi w ramach projektu pn. "Mobilny mechanik na rynku europejskim", na którym gościliśmy opiekuna z Czech - Pana Martina Synkule.


Wyjazd drugiej grupy na staż do Czech

W dniu 19 września o godzinie 500 druga grupa 17 uczniów naszej szkoły wyruszyła na staże zawodowe do Czech w ramach projektu "Mobilny mechanik na rynku europejskim" z programu "POWER". Opiekun grupy pan Jerzy Zyskowski.


Czechy w obiektywie


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl