Środa, 29 marca 2017
Imieniny: Marka, Zenona

licznik odwiedzin: 1592812

Oferta dla gimnazjalistów

Oferta rok szkolny 2016/2017


Nazwa szkoły

Profile kształcenia i zawody

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

Okres nauki

Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenia przedmiotów: język angielski, matematyka oraz dwóch przedmiotów do wyboru z grupy: geografia, wos, historia, biologia, chemia, fizyka, zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

2

60

3

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

1

30

4

Technik logistyk

1

30

4

Technik turystyki wiejskiej

1

30

4

Technik mechanik

1

30

4

Technik elektryk

1

30

4

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych

1

30

3

Ślusarz / Dekarz

1

30

3

Mechanik monter maszyn i urządzeń

1

30

3

Operator obrabiarek skrawających

1

30

3


Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
 proponuje w kolejnym roku szkolnym 
atrakcyjne kierunki kształcenia w zawodach:

TECHNIKUM

Technik turystyki wiejskiej

Absolwent technikum będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią alternatywę dla tradycyjnego spędzania wolnego czasu.

Turystyka wiejska współczesne wczasy pod gruszą to oferta zapewniająca atrakcyjne spędzenie czasu, przygotowana przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych, wykorzystująca walory środowiska lokalnego, jego przyrodę, krajobraz, kulturę i zabudowę.

Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do:

 • planowania i organizowania pobytu turystom w na obszarach wiejskich,
 • organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego,
 • dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
 • podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach,
 • podjęcia pracy w prywatnych domach letniskowych.

Daje uprawnienia rolnicze.

Technik logistyk

Specjalność ta, to jedyne w swoim rodzaju połączenie wiedzy technicznej i ekonomicznej. Zawód technika logistyka daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, realizowani i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji - w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej,
z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.
 Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji.

ABSOLWENT SZKOŁY MOŻE PODJĄĆ PRACĘ NA STANOWISKACH:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
- specjalisty ds. planowania zakupów;
- specjalisty ds. handlu elektronicznego;
- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
- specjalisty ds. gospodarki odpadami;
- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
- specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
- specjalisty ds. pakowania i opakowań;
- specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne;

Zdolności logistyczne wykorzystasz
 prowadząc własną działalność gospodarczą bez względu na branże.

Technik pojazdów samochodowych

to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie. Prawo jazdy kategorii B w programie nauczania. Dodatkowo umożliwiamy zdobycie prawa jazdy kategorii C

to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie. Prawo jazdy kategorii B w programie nauczania. Dodatkowo umożliwiamy zdobycie prawa jazdy kategorii C.

 Technik mechanik

 jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia, zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy i zainteresowaniami uczniów.  Zdobyta w szkole wiedza podstawowa umożliwi szybkie dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na ryku pracy.

Technik elektryk


to kierunek związany z projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Mechanik pojazdów samochodowych

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będziesz przygotowany do:
    –  weryfikacji stanu technicznego pojazdów i zespołów,
    –  wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
    –  obsługi i kierowania pojazdami samochodowymi,
    –  dodatkowo umożliwiamy zdobycie prawa jazdy kategorii C.

Ślusarz

W zawodzie ślusarz będziesz przygotowany do:

 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • wykonywania operacji obróbki ślusarskiej: mechanicznej i ręcznej,
 • weryfikacji stanu technicznego i napraw maszyn i urządzeń,
 • wykorzystania technik komputerowych w praktyce warsztatowej,
 • dodatkowo umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych.

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

W zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń będziesz przygotowany do:

 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • weryfikacji stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • wykonywania operacji obróbki montażowo - demontażowych maszyn i urządzeń,
 • wykorzystania technik komputerowych w praktyce warsztatowej,
 • dodatkowo umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych.

Operator obrabiarek skrawających

W zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do:

 • organizowania pracy na swoim stanowisku,
 • uruchamiania i obsługiwania obrabiarek skrawających uniwersalnych i sterowanych numerycznie,
 • realizowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem i obróbki ręcznej,
 • wykonywania czynności związanych z konserwacja obrabiarek i oprzyrządowania,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • dodatkowo umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych.

  Dekarz
  W zawodzie dekarz będziesz przygotowany do wykonywaniu pokryć dachowych, konserwacji, naprawy oraz montażu urządzeń służących do odprowadzenia
   wody z powierzchni dachów.


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl