Piątek, 3 grudnia 2021
Imieniny: Franicszka, Ksawerego

licznik odwiedzin: 2459130

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła daje wykształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole średniej. Cykl kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w klasie programowo najwyższej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Pozytywny wynik tego egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego, lecz nie jest warunkiem ukończenia szkoły. Nauka trwa 3 lata.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych.

Kształcimy w zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • ślusarz,
  • mechanik - monter maszyn i urządzeń,
  • operator obrabiarek skrawających, 
  • dekarz.                   

Mechanik pojazdów samochodowych przygotowuje do: weryfikacji stanu technicznego pojazdów i zespołów, wykonywania napraw pojazdów samochodowych, obsługi i kierowania pojazdami samochodowymi. Umożliwiamy zdobycie prawa jazdy kategorii C. 

Ślusarz przygotowuje do: posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania operacji obróbki ślusarskiej: mechanicznej i ręcznej, weryfikacji stanu technicznego i napraw maszyn i urządzeń.

Mechanik - monter maszyn i urządzeń przygotowuje do: posługiwania się dokumentacją techniczną, weryfikacji stanu technicznego maszyn i urządzeń, wykonywania operacji obróbki montażowo - demontażowych maszyn i urządzeń.

Operator obrabiarek skrawających przygotowuje do: uruchamiania i obsługiwania obrabiarek skrawających uniwersalnych i sterowanych numerycznie, wykonywania czynności związanych z konserwacją obrabiarek i oprzyrządowania, posługiwania się dokumentacją techniczną.

Dekarz przygotowuje do: wykonywania pokryć dachowych, konserwacji, naprawy oraz montażu urządzeń służących do odprowadzenia wody z powierzchni dachów.

W zawodach ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych.

ZSZ1.JPGzsz2.JPG 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl